top of page
OTVORME DVERE, OTVORME SRDCIA

Občianske združenie

Sme jediní

ktorí združujeme pacientske organizácie v oblasti duševného zdravia

po celom Slovensku

odos-tlacovka-5_52658650924_o.jpg

celoslovenská

putovná

výstava

Počas roka 2023 viac ako 100 umeleckých diel vytvorených ľudmi so skúsenosťou s duševným zdravím putovalo po celom Slovensku.

Nominácia na Slovenku roka 2024

Je nám veľkým potešením, že medzi nominovanými dámami na ocenenie Slovenka roka v oblasti zdravotníctva je naša výkonná riaditeľka o.z. ODOS, MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D.

Prečítať si o nej viac a zahlasovať za ňu pod číslom 25,

môžete kliknutím

Ďakujeme!

SR-25-Breznoscakova-1-683x1024.png
odos-tlacovka-8_52658368196_o.jpg

Ľudskosť a umenie spájajú:

Ľudia so skúsenosťou s duševnou poruchou prostredníctvom špeciálnej putovnej výstavy inšpirujú celé Slovensko


Dovoľte nám v mene organizácie

OTVORME DVERE, OTVORME SRDCIA

adresovať Vám pozvanie na výnimočnú putovnú výstavu s názvom

 

"CESTA MÔJHO ZOTAVENIA"

Výstava umeleckých diel ľudí so skúsenosťou s duševným zdravím, ktorý svojou tvorbou prezentujú svoje pocity a prežívanie navonok. 

​​

Tlačová konferencia

30. januára 2023 sa v Knižnici v Goethe-Institut v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia pri príležitosti predstavenia projektu putovnej výstavy "Cesta môjho zotavenia".

 

K slovu sa dostali spíkri

MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D., psychiatrička a štatutárna zástupkyňa, o.z. OTVORME DVERE, OTVORME SRDCIA, o.z. (ODOS)

Miloš Šviderský, autor myšlienky projektu, človek so skúsenosťou sduševnou poruchou, Peer konzultant
Doc. PhDr. Tatiana Hrindová, PhD., odbor zdravotníctva, Prešovský samosprávny kraj
JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím
Alena Kulišovová, človek so skúsenosťou s duševnou poruchou, autorka diela, ktoré je súčasťou putovnej výstavy.

Videozáznam z konferencie si môžete kedykoľvek pozrieť online.

Naša činnosť

ZDRUŽUJEME

osoby s duševnou poruchou, ich príbuzných, odborníkov a podporovateľov

PRISPIEVAME

ku znižovaniu stigmy a diskriminácie ľudí s duševnou poruchou a ich príbuzných na Slovensku

PODPORUJEME

činnosti svojpomocných členských organizácií v regiónoch, ktoré pomáhajú obnovovať sociálne zručností klientov a ich sociálne väzby

POMÁHAME

pri presadzovaní ich záujmov voči štátnej správe a samospráve

ORGANIZUJEME

aktivity zamerané na destigmatizáciu, besedy, diskusie, psychorehabilitačné pobyty a vzdelávacie aktivity

VYDÁVAME

jediný časopis svojho druhu Fórum Duševného zdravia - Druhý Breh

O duševnom zdraví a komunite

Celoslovenská organizácia ODOS združuje osoby s duševnou poruchou, ich príbuzných, odborníkov a podporovateľov. Prioritným cieľom je prispieť ku znižovaniu stigmy a diskriminácie ľudí s duševnou poruchou a ich príbuzných na Slovensku. Dlhodobým cieľom je skvalitňovanie a zlepšovanie života ľudí s duševnou poruchou, dosiahnutie ich plného uplatnenia v bežnom živote na základe princípu sociálnej spravodlivosti a humanizmu. ODOS je celoslovenské občianske združenie, ktoré vytvára spoločnú platformu pre spoluprácu 12 regionálnych občianskych združení osôb s duševnou poruchou, 5 združení príbuzných, ktoré poskytujú sociálne služby a poradenstvo psychiatrickým klientom, a profesionálov pracujúcich v oblasti duševného zdravia. Členskú základňu tvorí približne 700 osôb. Združenie ODOS má na Slovensku jednu regionálnu pobočku v Košiciach.

Destigmatizácia

Medzi ďalšie ciele ODOS patrí obhajoba práv ľudí s duševnými poruchami a ich rodinných príslušníkov prostredníctvom projektu Pacientska advokácia. Táto obhajoba je cielená nielen smerom k verejnosti, ale aj k rodinným príslušníkom pacientov, ktorí sú prvýkrát hospitalizovaní na psychiatrii. Dôležitým cieľom ODOS je vzdelávanie lídrov a členov jeho regionálnych združení na Slovensku, čím prispieva k zvyšovaniu ich právneho povedomia. Ďalšou aktivitou združenia ODOS je podpora činnosti svojpomocných členských organizácií v regiónoch, ktoré pomáhajú obnovovať sociálne zručností klientov a ich sociálne väzby, ktoré sú, po prepustení z oddelenia psychiatrie, veľmi dôležité pre ich opätovné začleňovanie do spoločnosti. Následkom stigmy hrozí často izolácia osôb s duševnou poruchou v ich domácom prostredí. ODOS prispieva k búraniu pretrvávajúcich mýtov a predsudkov v majoritnej spoločnosti voči duševne chorým, pomocou šírenia neskreslených a pravdivých informácií o duševných poruchách a o ľuďoch, ktoré nimi trpia.

História ODOS

Združenie založilo niekoľko nadšencov v roku 2001 v Michalovciach. Ich cieľom bolo pripojiť sa ku Globálnemu Anti-stigma programu "Schizofphrenia - Open the Door" (Schizofrénia - Otvorme dvere) zameranému na prekonanie stigmy a diskriminácie v súvislosti so schizofréniou. Program bežal v 20 krajinách sveta pod záštitou Svetovej Psychiatrickej Asociácie (WPA). ODOS sa stal jeho súčasťou vytvorením slovenského destigmatizačného programu.

Hlavnými cieľmi programu na Slovensku bolo vytvoriť podmienky pre ľudí s duševnou poruchou na ich integráciu do spoločnosti. Ešte v roku 2001 ODOS v Michalovciach založil Klub ľudí so schizofréniou. Jeho členovia sa učili na pravidelných stretnutiach lepšie spoznávať prejavy ochorenia a odovzdávali si skúsenosti ako žiť s týmto ochorením.

Niekoľkí členovia klubu ľudí so schizofréniou sa zapojili do medzinárodného mediálneho projektu "Proti predstavám v hlave", ktorý vznikol za spolupráce s asociáciou Irrsinning Menschlich v Lipsku. Nemeckí filmári školili účastníkov projektu ako komunikovať s médiami, ako pracovať s kamerou a ako nakrútiť film. Výsledkom ich spolupráce bolo vytvorenie filmového dokumentu "Šéfom je pacient" prezentovaného na medzinárodnom workshope amatérskych tvorcov v Nemecku a počas jarnej kampane ODOS v Auparku v roku 2004 v Bratislave.

Mediálny projekt ODOS dal podnet ku vzniku "Mediálnej skupiny Ozvena", ktorá postupne prešla od zaznamenávania miestnych aktivít v Michalovciach ku dokumentovaniu podujatí v ostatných členských združeniach ODOS na celom Slovensku.

Destigmatizačný program prispel ku integrácii duševne chorých do spoločnosti budovaním komunitných služieb. Počas rokov 2002 a 2003 boli vytvorené prvé miesta chráneného bývania v Michalovciach a boli zriadené dve chránené dielne - čajovňa "Karolína" v centre mesta a už spomínaná "Mediálna skupina Ozvena". V nasledujúcich rokoch ich prevádzkovala nezisková organizácia Integra, n.o. v Michalovciach, s ktorou ODOS spolupracoval na mnohých projektoch.

Druhou dôležitou oblasťou slovenského destigmatizačného programu bola ochrana ľudských práv ľudí s duševnou poruchou. V rámci združenia vznikla skupina pacientskych dôverníkov (ľudí v minulosti liečených na psychiatrii), ktorí navštevovali pacientov hospitalizovaných v Psychiatrickej nemocnici v Michalovciach. Poskytovali im podporu, hovorili o svojich skúsenostiach ako fungovať v bežnom živote. Dôverníci sa na svoju prácu pripravovali na školeniach o poskytovaní sociálneho poradenstva, učili sa ako komunikovať s pacientmi na psychiatrii aby nepreťažili sami seba. Projekt trval dva roky a hospitalizovaní pacienti ho hodnotili ako úspešný.

bottom of page