top of page

S P O L U T V O R B A

Neexistujú ľudia, ktorí by lepšie rozumeli tomu, ako systém v súčasnosti funguje a ako by fungovať mal, ako práve tí, ktorí sú jeho klientami.

Nový projekt ODOS, Liga za duševné zdravie a OZ Psychiatria nie je na hlavu


Čo znamená Spolutvorba?Pojem Spolutvorba /z angl. Co Production, Co Production in Mental Health/ sa vzťahuje na taký prístup v oblasti starostlivosti o duševné zdravie, pri ktorom poskytovatelia služieb v oblasti duševného zdravia a ich užívatelia spolupracujú na dosiahnutí spoločného výsledku. Tento prístup je založený na princípe, v ktorom tí, ktorých sa služba dotýka, teda ľudia so zažitou skúsenosťou s duševnou poruchou a ich príbuzní jasne formulujú čo od systému starostlivosti potrebujú, aké sú ich potreby a predstavy o lepšom fungovaní. Najdôležitejší aspekt celej spolutvorby je vytvorenie prostredia absolútnej rovnosti hlasov, názorov a pripomienok oboch strán, poskytovateľov a užívateľov služieb (hlas pacienta má rovnakú váhu ako hlas psychiatra). Neexistuje skupina ľudí, ktorí by lepšie rozumeli tomu, ako systém starostlivosti o duševné zdravie v súčasnosti funguje a ako by mal fungovať, než práve tí, ktorí sú jeho klientami. Zjednodušene môžeme definovať prístup ako „Nie o nás, bez nás “.


Podstatou nášho projektu Spolutvorba je teda vytvorenie ,,skupiniek” v každom kraji Slovenska, kde sa ľudia so skúsenosťou s duševnou poruchou budú môcť stretávať a diskutovať o tom, čo potrebujú, čo nemajú, čo ich hnevá, čo navrhujú a teda, aké majú predstavy o tom, ako by mal fungovať systém starostlivosti o duševné zdravie.

Zadanie sa môže zdať náročné, ale po našich úvodných skúsenostiach a na základe skúseností zo zahraničia vidíme, že ľudia chcú hovoriť a prinášajú množstvo skvelých myšlienok a nápadov. Po úvodných stretnutiach sa do skupiny prizvú zástupcovia samospráv, poskytovateľov starostlivosti (psychiatri, psychológovia, sociálni pracovníci a iní), zástupcovia VÚC a nakoniec aj štátu.


Ako to bude prebiehať?

Základnou pracovnou metódou je rovnosť všetkých účastníkov – hlas pacienta má rovnakú váhu ako hlas psychiatra, alebo hlas zástupcu mesta. Týmto krokom sa nám podarí otočiť logiku toho, ako dosiahnuť reálnu zmenu v mnohých oblastiach a predovšetkým v oblasti peer konzultingu, ktorý je prirodzeným ďalším krokom.

Chceli by sme zorganizovať stovky stretnutí v priebehu jedného roka a zaktivovať pacientov a príbuzných tak, aby politici už nemohli odsúvať tému duševného zdravia a aby sa niečo aj skutočne zmenilo. Zaktivovanie týmto spôsobom má výhodu v tom, že navrhovaná reforma bude vychádzať zo skutočných potrieb ľudí.


Máš odžitú skúsenosť a chceš nám o nej povedať? Neváhaj a kontaktuj koordinátora kraja, v ktorom sa nachádzaš:

  • Bratislavský kraj

Martina Krivošová martina.krivosova@dusevnezdravie.sk

Rozpis stretnutí pre Bratislavský kraj:

6. októbra 2022 o 18:00 Klinika duševného zdravia Calma, Zochova 6, miestnosť Pressburg

  • Trenčiansky kraj

Alica Uchytilová alica.uchytilova@dusevnezdravie.sk

  • Žilinský kraj

Rozpis stretnutí pre Žilinský kraj:

12. októbra 2022 o 15:00 Calma-community, Bernolákova 6, Martin

  • Banskobystrický kraj

  • Košický kraj

  • Trnavský kraj

Adriana Hrutková hrutka@centrum.sk

  • Nitriansky kraj

Kristína Petrovičová kristinapetrovicova81@gmail.com

  • Prešovský kraj


28 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page